تبلیغات اینترنتیclose
زیبایی شناسی چیست - پایان نامه روانشناسی در مورد زیبایی شناسی
 • اسفند

  زیبایی شناسی چیست - پایان نامه روانشناسی در مورد زیبایی شناسی


  ارسال شده توسط: محسن

  تأثیرات‌ زیبایی شناسی : یکى از مهم‌ترین اثرات‌ رنگ‌،جنبه زیبایى‌ بخشى و تزیینى آن است که در جاى‌جاى زندگى،مـحیط،وسـایل مـورد استفاده،بسته‌بندى‌ها و دیگر آثار خودنمایى مى‌کند.

  دنیاى کودک پر از رنگ است.با استفاده از رنگ‌هاى شاد و مـناسب‌ مـى‌توان‌ آثـار و بالتبع محیط زیبایى را براى کودکان فراهم آورد.رنگ‌هاى روشن علاوه بر آنکه به چشم بچه‌ها بـاشکوه هـستند مى‌توانند در تزیین و زیباسازى محیط و هرآنچه در ارتباط با کودکان است‌.

  از‌ جمله حجم‌ها‌،اسباب‌بازى‌ها،سردر ورودى پارک‌هـا،عـلایم و نـمادهاى مخصوص آنها و…مورد استفاده قرار گیرند. آن‌چنان که رنگ‌هاى نامناسب و تیره‌ مى‌توانند محیط و لوازم کودکان را زشت و دلگـیر نـشان دهند و تعادل بصرى‌ را‌ بر‌ هم زنند.مى‌توان گفت تأثیرات زیباسازى رنگ،بر سـلامت ذهـنى و روانـى کودکان نیز بسیار قابل توجه است‌.

  “‌‌ زیبایی شناسی “‌ رنگ را مى‌توان در سه جهت بررسى کرد:

  کانستراکسیون (نمادی)

  امپرسیون (بـصرى‌)

  اکسـپرسیون‌‌(احساسى)

  ۱-۱-۱- کانستراکسیون

  در میان مردمان قدیم گاهى فقط جنبه نمادى رنگ مورد تـوجه قـرار مـى‌گرفت‌ که در این صورت یا براى مشخص کردن طبقات اجتماعى به کار مى‌رفت‌ یا به صورت نمادى‌ براى‌ عقاید مذهبى یا اساطیرى بـه کار گـرفته مـى‌شد.به عنوان مثال در چین،زرد،فروزان‌ترین رنگ، مخصوص امپراطور فرزند خدا بود و هـیچ فـرد دیگرى به جز او حق نداشت لباس زرد‌ بپوشد.زرد نماد خرد والا بود.

  به تن نمودن پیراهن سـفید بـراى عروس به امید بخت و اقبال سفید در زندگى جدید یا به عنوان نماد پاکى،خـلوص و زدودنـ‌ همه‌ پیرایه‌هاى زندگى معمول و مادى در لباس احـرام حـاجى‌ها وقـتى که به زیارت خانه خدا مشرف مى‌شوند،از این قبیلند..

  ۱-۱-۲- امـپرسیون

   

  ادامه در انجام پایان نامه دکتر تحقیق

ورود کاربران

آخرین مطالب ارسالی

خبرنامه

لینک دوستان

مطالب پربازدید

آرشیو

آمار بازدید