تبلیغات اینترنتیclose
تکنیک برتر ی و مادونی ( روش SIR ): داده های کاردینال : انجام پایان نامه مدیریت
 • فروردين

  تکنیک برتر ی و مادونی ( روش SIR ): داده های کاردینال : انجام پایان نامه مدیریت


  ارسال شده توسط: محسن

  داده های کاردینال و نقایص ساختار ارجحیت معیار صحیح

  تکنیک برتر ی و مادونی شامل دو نوع رتبه بندی است. در ساختار رتبه بندی (۲) با ساختار ارجحیت بر اساس معیار صحیح معادله (۱)، توسط آقای برنز و روی در سال های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۲ ارزیابی و ایراداتی برآن وارد گردید. بنطر آنها در زمان مقایسه دو داده کاردینال نباید صرفا بزرگتر بودن یکی از دیگری مد نظر گرفته شود.

  بلکه میزان بزرگی نیز باید در ارجحیت یکی بر دیگری اثر بگذارد، از سوی دیگر موضوع عدم دقت و عدم اطمینان در تخصیص اعداد به ضرایب عملکرد مربوط به گزینه ها باعث می گردد که اختلاف کوچک بین ضرایب عملکرد گزینه ها، معیار ارجحیت یکی بر دیگری نباشد(مهدوی و کرامتی،۱۳۸۹).

  برطرف نمودن نقایص ساختار ارجحیت معیار صحیح

  در سال ۱۹۹۶ آقای روی با ارائه مدل ELECTRE برخی از حدود آستانه را برای تشریح سه سطح ارجحیت زیر تعیین نمود.
  ۱- بدون ارجحیت
  ۲- ارجحیت ضعیف
  ۳- ارجحیت زیاد
  روش PROMETHEE نیز در سال ۱۹۸۶ توسط آقای برنز معرفی گردید. و در آن معیارهای تعمیم یافته به صورت کامل برای بررسی ارجحیت گزینه ها تعریف شد. به طوری که این معیارهای تعمیم یافته در شش ساختار مختلف تعیین گردیده و تصمیم گیرنده در ابتدای کار با تعیین ساختار متناسب هر معیار دست به تجزیه تحلیل . رتبه بندی گزینه ها می زند.

  انجام پایان نامه معیارهای تعمیم یافته

  پس از مشخص شدن نقیصه های معیارهای صحیح در تعیین ارجحیت گزینه ها مدل های رتبه بندی جهت مواجهه با پیچیدگی های تصمیم گیری توسعه یافته و با مطرح شدن حدود آستانه توسط آقای روی در سال ۱۹۹۶ ، آقای برنز در سال ۱۹۸۶ با لحاظ ارزش ضرایب عملکرد متناظر معیارها در مدل کامل معیارعای تعمیم یافته روند تصمیم گیری و رتبه بندی را بهبود دادند. معیارهای تعمیم یافته برنز در جدول ۱ آمده است.

  تکنیک برتر ی و مادونی روش SIR

  ادامه در دکتر تحقیق:

  سایت ما: drtahqiqco.com

ورود کاربران

آخرین مطالب ارسالی

خبرنامه

لینک دوستان

مطالب پربازدید

آرشیو

آمار بازدید