تبلیغات اینترنتیclose
رابطه سقط جنین در زنان ایرانی با رژیم غذایی آنها : یک پایان نامه
 • فروردين

  رابطه سقط جنین در زنان ایرانی با رژیم غذایی آنها : یک پایان نامه


  ارسال شده توسط: محسن

  انجام پایان نامه 

  انجام پایان نامه پزشکی, انجام پایان نامه کارشناسی ارشد, انجام پروپوزال ارشد, انجام پروپوزال دکتری,  : در مقاله ای که توسط Vahid و همکاران در سال ٢٠١٧ با عنوان “ارتباط نمایه التهابی رژیم غذایی در زنان مبتلا به سقط جنین مکرر و بروز سقط جنین در زنان ایرانی و اعتبارسنجی نمایه التهابی رژیم غذایی با استفاده از غلظت سرمی شاخص های التهابی” منتشر گردید.

  محققین گزارش کردند که زنان مبتلا به سقط جنین مکرری که رژیم غذایی عمدتا التهابی مصرف می کنند در مقایسه با زنان مبتلا به سقط جنین مکرری که رژیم غذایی عمدتا ضدالتهابی مصرف می کنند ۲ برابر بیشتر در معرض خطر بروز سقط جنین هستند.

  در مطالعه حاضر نمایه التهابی هم به صورت یک متغیر پیوسته (نسبت شانس = ٢,١٢؛ فاصله اطمینان ٩۵%: ١,٠٢-۴,۴٣) و هم متغیر طبقه ای (نسبت شانس = ٢,١٢؛ فاصله اطمینان ٩۵%: ١,٠٢-۴,۴٣) در ارتباط با افزایش خطر سقط جنین ناشناخته بود. همچنین محققین گزارش کردند که بین امتیازات نمایه التهابی رژیم غذایی و غلظت سرمی شاخص التهابی اینترلوکین -۶ ارتباط معنی داری وجود دارد،

  به طوری که با ازای هر واحد افزایش در امتیاز نمایه التهابی رژیم غذایی افزایش متناظری در شاخص التهابی اینترلوکین -۶ مشاهده شد (بتا= ٠,١۵؛ فاصله اطمینان ٩۵%: ٠,٠١-٠,٢٨). در این مطالعه بین امتیازات نمایه التهابی رژیم غذایی و غلظت سرمی CRP اختلاف معنی داری مشاهده نشد. Vahid و همکاران در این مطالعه جهت گزارش میانگین دریافت روزانه افراد مورد مطالعه از پرسشنامه بسامد خوراک ١۶٨ آیتمی استفاده کردند (۴٧).

  ارتباط بین نمایه التهابی رژیم غذایی و خطر پره – دیابت

  انجام پایان نامه تغذیه : در مطالعه ای دیگر که توسط Vahid و همکاران با عنوان “ارتباط بین نمایه التهابی رژیم غذایی و خطر چره – دیابت ؛ یک مطالعه مورد-شاهدی” در سال ٢٠١۶۶ منتشر شد. محققین ارتباط معنی داری بین شاخص های خونی مانند هموگلوبین گلیکوزیله ، قند خون ناشتا، کسترول با چگالی بالا، میزان چربی بدن با نمایه التهابی مشاهده کردند.

  به طوری که افزایش امتیاز نمایه التهابی رژیم غذایی در ارتباط با افزایش متناظر موارد فوق بود. در این مطالعه بعد از تعدیل های چندگانه ؛ افرادی که رژیم غذایی عمدتا التهابی مصرف می کردند ١٩ برابر بیشتر در معرض خطر ابتلا به پره -دیابت بودند (نسبت شانس = ١٨,٨٨؛ فاصله اطمینان ٩۵%: ٧,٠٢-۵٠,٨۵).

  انجام پایان نامه علوم تغذیه  و پزشکی را بما بسپارید!

   

ورود کاربران

آخرین مطالب ارسالی

خبرنامه

لینک دوستان

مطالب پربازدید

آرشیو

آمار بازدید