تبلیغات اینترنتیclose
استراتژی ها و نشانه های ادبی در تبلیغات به عنوان ابزار های مجاب کننده
 • ارديبهشت

  استراتژی ها و نشانه های ادبی در تبلیغات به عنوان ابزار های مجاب کننده


  ارسال شده توسط: محسن

  استراتژی تبلیغات : تبلیغ

  هدف از این مقاله، بررسی کارکرد عملی ادب در عمل ارتباطی که در آن کمتر صحبت می شود، می باشد: تبلیغات. نظریه ی ادب توسط (لیچ، ۱۹۸۳) مورد بحث قرار گرفت و با رده بندی (بروون و لوینسون، ۱۹۸۷) تحلیل و ارزیابی گشت  .

  به عنوان یکی از فاکتور های ضروری برای ارتباط موفق که موفقیت آن توسط ابزارهای مجاب کننده ی مناسب تضمین می شود. بیشترین تمرکز این مقاله بر روی کشف استراتژی های ادبی اتخاذ شده در تبلیغات فارسی و لنگلیسی بوده و همچنین یافتن فاکتورهای تشویقی آن ها از طریق مقایسه و تقابل این دسته از تبلیغات.

  به همین منظور، مجموعه ای از ۱۰۰ تبلیغ فارسی و انگلیسی جمع آوری شد. ابتدا خطوط آن ها به جهت اینکه بفهمند چه مقدار رده و زیر رده ی استراتژی ادبی در آن ها اشاره شده مورد تحلیل قرار گرفت و سپس میزان تکرار آن ها محاسبه شد. بررسی نتایج طبق رده بندی کارکردهای ادبی (بروون . لوینسون ۱۹۸۷) اشاره دارد.

  که در تبلیغات انگلیسی استفاده ی بیشتری از استراتژی های ادبی مثبت می شود در حالیکه در تبلیغات فارسی استراتژی های غیر مستقیم Off-record بیشتر مورد توجه و استفاده است.

  انجام پایان نامه بازاریابی

  بررسی یافته ها طبق طبقه بندی (نسبیت، ۲۰۰۴) از نظام فرهنگی شرقی، غربی تصدیق می کند که طرفداران اصول اجتماعی مخالف ماهیت مبتنی برا استقلال فرهنگی به ترتیب در هر کدام از ان کشورها می باشد.

  بر این اساس، به همراه مثال، به تصویر کشیده شده است که انتخاب استراتژی های روانشناسی که توسط تبلیغ کنندگان برای تشویق خریداران ایجاد می گردد، در راستای فرهنگ مورد نطر می باشد.

  کلمات کلیدی: تبلیغات، فارسی، انگلیسی، فرهنگ، استراتژی های ادبی, Advertising

  انجام پایان نامه بازاریابی در دکتر تحقیق!

   

  A Study into Politeness Strategies and Politeness Markers in Advertisements as Persuasive Tools

  Abstract

  This study aimed to investigate the pragmatic function of politeness in a less-talked-about communicative act: advertising. Politeness theory being discussed by Leech (1983) and being analysed by the taxonomy of Brown and Levinson (1987), is known to be as onee of the essential factors for a successful communication whose success is guaranteed by appropriate persuasive tools.

   
   

ورود کاربران

آخرین مطالب ارسالی

خبرنامه

لینک دوستان

مطالب پربازدید

آرشیو

آمار بازدید