تبلیغات اینترنتیclose
پروتئین جدید: تاثیر پروتئین پراکسی زومی بر تمرین های استقامی
 • ارديبهشت

  پروتئین جدید: تاثیر پروتئین پراکسی زومی بر تمرین های استقامی


  ارسال شده توسط: محسن

  پروتئین چیست؟

  انجام پایان نامه کارشناسی ارشد : PGC-1α [۱ ] یک پروتئین ۹۰ کیلو دالتونی و یکی از اعضای خانواده کوچک سه عضوی PGC-1 است و دارای ناحیه SR و ویژگی چسبندگی به RNA خاص است که می­تواند موجب خیلیی از سازگاری­های ترموژنز شود] ۴ ،۲۴[ . PGC-1α یک تعدیل کننده مهم تأثیرات مفید ورزش در عضله اسکلتی می­باشد و در ابتدا به عنوان یک کواکتیویتور نسخه­ برداری از بیوژنز میتوکندری ایی و متابولیسم اکسیداتیو در چربی قهوه­ای شناخته شد.

  [۱]-Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator 1-alpha

  پروتئین پراکسی زومی که Fndc5 نیز نامیده می شود  دربرگیرنده دویست و نه آمینو اسید یا اسید آمینه است. در آن کلونینگ cDNA در موش در سال ۱۳۸۰ شمسی صورت گرفته است ]۲۲[. ترشحات FNDC5 شامل یکصد و دوازده آمینو اسید است، که به آن ایریزین[۱] گفته می­شود.

  ایریزین بر بافت چربی قهوه­ای مایل به زرد عمل می­کند و با افزایش UCP-1[2] و دیگر ژن­های ترموژنیک، آنها را قهوه­ ای می­کند .

  آزمودنی­های تحقیق

  منظور موش صحرایی نر (رت نر) نژاد ویستار است که در لانه حیوانات دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی نگهداری شدند. پس از ۱ هفته آشنایی با فضای آزمایشگاه و دستکاری توسط انسان، رت ها به طور تصادفی به ۳ گروه ۱۰۰ تایی شامل گروه اول در مرحلۀ ابتدایی هیپوکمپ آنها جدا شده تا از داده های آنها به عنوان پیش آزمون استفاده شد.

  در آن  گروه های بعدی گروه کنترل، بدون تمرین و گروه تجربی، انجام ۸ هفته تمرین استقامتی تقسیم شدند.

  اخیرا یک مایوکاین وابسته به PGC-1α، به نام FNDC5[1] کشف شده است، که در طی ورزش از عضله رها می­شود و بعضی فواید متابولیکی اصلی ناشی از ورزش را تحریک می­کند. FNDC5 در مغز هم بیان می­شود و فقدان آن در پیش سازهای نرونی، سبب تخریب نرون­های بالغ می­شود، که یک نقش تکاملی برای FNDC5 را پیشنهاد می­کند ( منبع ).

  [۱]-Fibronectin type III domain-containing protein 5

   

  انجام پایان نامه و انجام پروپوزال  تربیت بدنی و فیزیولوژی ورزش در دکتر تحقیق!

  [۱] – IRISIN

   

  [۲]-Uncoupling Protein 1

ورود کاربران

آخرین مطالب ارسالی

خبرنامه

لینک دوستان

مطالب پربازدید

آرشیو

آمار بازدید