تبلیغات اینترنتیclose
تفکر استراتژیک و ارکان اساسی آن : انجام پایان نامه ارشد مدیریت
 • ارديبهشت

  تفکر استراتژیک و ارکان اساسی آن : انجام پایان نامه ارشد مدیریت


  ارسال شده توسط: محسن

  ارکان تفکر استراتژیک

  الف-الگوی مینتزبرگ  : یکی از مهمترین نظریه ها پیرامون تفکر استراتژیک ،نظریه مینتزبرگ است.او چهار مولفه اساسی تفکر جانبی ، تفکر استقرایی ،شهود و خلاقیت را به عنوان ابعاد اصلی تفکر استراتژیک معرفی کرد.در تفکر جانبی از زاویه جدیدی به مسائل نگاه می شود و به این وسیله ابعاد پنهان یک مساله آشکار می گردد.

  تفکر استقرایی نیزرسیدن به کلیات بر مبنای جزئیات می باشد.شهود نیزبیانگر درک و فهم صحیح و عمیق رویدادها می باشد . خلاقیت عبارت است از ساخت محصولات، خدمات، ایده ها و فرایندهای کاربردی و ارزشمند توسط افرادی که با یکدیگر در یک سیستم اجتماعی پیچیده کار می کنند (قربانخانی و سلاجقه،۱۳۹۴،ص۱۲۶).

  ب-الگوی گری هامل : انجام پایان نامه

  گری هامل یکی از سرشناس ترین نظریه پردازان رویکردهای نوین استراتژی است.وی الگویی را برای تفکر استراتژیک ارائه داده است که درون مایه اصلی آن نوآوری است.هامل نوآوری استراتژی را با دو مشخصه خلق ارزش های جدید برای مشتریان و خلق ثروت های جدید برای سهامداران تعریف می کند.

  و آن را شرط بقا و رشد بنگاه ها درمحیط پرتحول و ناپیوسته امروز می¬داند.هامل تاکیدمی کند که این رویکرد به مفهوم راهکارهای پیچیده نیست،برعکس در محیط های پیچیده،نظم از قواعد ساده ولی عمیق برمی خیزد(بنائم، ۱۳۹۰،ص۴۴).

  ج-الگوی لیدکا

  لیدکا در سال ۱۹۹۸ ، نظریات مینتزبرگ درباره تفکر استراتژیک را درقالب یک الگوی مفهومی توسعه داد. دراین الگو عناصر اصلی تفکر استراتژیک به صورت مشخص ارائه شده است.ایشان برای تفکر استراتژیک پنج رکن اصلی را پیشنهاد می کند :
  -عنصر اول نگرش سیستمی است.

  تفکر استراتژیکبر مبنای نگرش سیستم یک شکل می گیرد .یک متفکر استراتژیک باید یک سیستم کامل از ارزش ها را در ذهن خود ایجاد کرده و ارتباط بین اجزای آن را به خوبی درک کند.پورتر در این خصوص معتقد است که استراتژی یک نگرش تمام نگر و یکپارچه است،

  هر چند فعالیت های مجزا و متنوع زیادی در آن وجود دارد.بدون نگرش سیستمی،بهینه سازی امکان پذیرنمی باشد. زیرا بیشینه کردن یک بخش، ممکن است به از دست رفتن خصوصیات مهم و حیاتی بخشدیگری از سیستم منجر شود.
  -دومین عنصر، عزم استراتژیک است که اراده ای درونی و استوار در راستای رسیدن به اهداف و آرمان ها بوده و تمرکز در جهت دار ساختن و قدرتمندنمودن استراتژی ها را می طلبد.
  -سومین عنصر، پیشروی بر اساس رویکرد علمی است که هدف آن افزایش توان فرضیه سازی خلاقانه و آزمودن مدیرانه فرضیه هاست.

  انجام پروپوزال و انجام پایان نامه مدیریت در دکتر تحقیق!

   

ورود کاربران

آخرین مطالب ارسالی

خبرنامه

لینک دوستان

مطالب پربازدید

آرشیو

آمار بازدید